ข่าวประกาศ

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง เตือนนักศึกษาอย่าหลงเชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ผู้แอบอ้างช่วยเหลือในการเรียกร้องขอคืนเงิน คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 28/05/2557

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 57/2556 เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำการของสำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

 

     เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน สอดคล้องกับวันหยุด ของราชการในช่วงวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 จึงกำหนดวันหยุดทำการ 5 วัน และกำหนดวันทำงานชดเชย ดังนี้

  • วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 และวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันหยุด ให้เป็นวันทำการปกติ
  • วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นวันหยุดทำการ รวม 5 วัน
ประกาศเมื่อวันที่ 20/12/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 54/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องผู้ยื่นคำร้องและเงินที่เ้ข้าข่ายจะได้รับคืน กรณีที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกิน (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 02/12/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 53/2556 เรื่อง ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานเดิมมารับเงิน  คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 24/11/2556

 ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 51/2556 เรื่อง แก้ไขจำนวนเงินที่พึงได้รับคืน คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 09/11/2556

 ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 49/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องผู้ยื่นคำร้องและเงินที่เ้ข้าข่ายจะได้รับคืน กรณีที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกิน (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 09/11/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 48/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องผู้ยื่นคำร้องและเงินที่เข้าข่ายจะได้รับคืน กรณีที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกิน (เพื่มเติม)

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 22/09/2556

ประกาศสำนักงานชำระบัญชี มหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 47/2556 เรื่อง กำหนดวันสิ้นสุดการรับคำร้องกรณีต่างๆเพื่อดำเนินการปิดการชำระบัญชี

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 10/09/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 46/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอเงินคืนกรณีที่ผลการศึกษาที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ครบถ้วน

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 08/09/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 45/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอเงินคืนกรณีที่โอนไปศึกษาต่อในสถาบันอื่น

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 08/09/2556

ประกาศ สำนักงานชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 44/2556 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำร้องผู้ยื่นคำร้องและเงินที่เข้าข่ายจะได้รับคืน กรณีที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เกิน

อ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 04/09/2556

ประกาศจากสำนักงาน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาตามประกาศสำนักงานชำระบัญชี มหาวิทยาลัยอีสานฉบับที่ 44/2556 มาประชุมพร้อมกัน

อ่านประกาศ

ประกาศเมื่อวันที่ 04/09/2556
ดูทั้งหมด